Zestawienie ofertowe

Ilość produktów: 0

Platforma zakupowa dla firm, instytucji i urzędów
Jak to działa?

Twoje konto

Nie masz konta?
zarejestruj się

Ilość produktów: 0
Wartość produktów: 0,00 zł
Zobacz zestawienie
Infolinia 801 003 192 lub kom. 694 486 552

Katalog produktów

.

Regulamin

• Spis treści

  1. Informacje ogólne
  2. Realizacja zamówień
  3. Dostawy, Montaż
  4. Zwrot towaru bez podania przyczyn
  5. Zwrot towaru z powodu niezgodności z zamówieniem
  6. Warunki gwarancji i serwisu

• Najczęściej zadawane pytania

1. Informacje ogólne

1.1. Operatorem (właścicielem) witryny zaopatrzenie.net.pl jest Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego PRYMAT Marek Błoński, Marcela Burska sp.j. z siedzibą w Dzierżoniowie, zwane dalej PZT Prymat sp.j.

1.2. Faktury oraz inne dokumenty dotyczące transakcji realizowanych za pośrednictwem witryny zaopatrzenie.net.pl są wystawiane przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego PRYMAT Marek Błoński, Marcela Burska sp.j.

1.3. Na każdy towar zakupiony w PZT Prymat sp.j. jest wystawiana faktura VAT

1.4. PZT Prymat za pośrednictwem witryny zaopatrzenie.net.pl prowadzi sprzedaż TYLKO dla podmiotów gospodarczych, dokonujących zakupów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą

2. Realizacja zamówień

2.1. Zamawiający składa zamówienie za pośrednictwem formularza bezpośrednio ze strony internetowej lub przesyła je w formie pisemnej faksem, e-mailem albo listownie.

2.2. PZT Prymat sp.j. w ciągu 3 dni roboczych, każdorazowo potwierdza pisemnie, e-mailem, faksem lub ( na życzenie ) listownie, przyjęcie zamówienia do realizacji wraz ustalonymi warunkami płatności oraz terminem dostawy.

2.3. Wiążace dla PZT Prymat sp.j. są ceny podane w potwierdzeniu zamówienia

2.4. Ceny nie będą podwyższane przez PZT Prymat sp.j. w przypadku ich zmiany w okresie między potwierdzeniem zamówienia a dostawą - chyba, że strony uzgodnią inaczej (np. w przypadku odległego terminu dostawy)

2.5. W przypadku, gdy w okresie między zamówieniem a dostawą ceny ulegną obniżeniu, PZT Prymat sp.j. wystawi fakturę uwzględniającą niższe ceny.

2.6. Zamawiający ma prawo zrezygnować ze złożonego zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia bez ponoszenia kosztów.

3. Dostawy, Montaż

3.1. Terminy dostawy podany na stronie internetowej ma charakter przybliżony. Termin właściwy jest podawany przez PZT Prymat sp.j. na potwierdzeniu przyjęcia zamówienia

3.2. PZT Prymat uprzedza Zamawiającego o dostawie najpóźniej 1 dzien roboczy przed dostawą

3.3. W przypadku opóźnienia dostawy z przyczyn leżących po stronie PZT Prymat sp.j. cena zostanie obniżona o 0,5% za każdy dzień roboczy opóźnienia - chyba, że strony uzgodnią inaczej.

3.4. Dostawa towaru z opłaconą usługą montażu uwzględnia rozładunek oraz wniesienie towaru na miejsce montażu oddalone o nie więcej niż 30m od miejsca rozładunku. W przypadku większych odległości oraz występowania innych utrudnień ( np. konieczność transportu windą) kupujący jest zobowiązany do poinformowania firmy PZT Prymat sp.j. o ich występowaniu.

3.5. Dostawa towaru nie objętego usługą montażu nie uwzględnia jego rozładunku i wniesienia.

3.6. W przypadku zamówienia dotyczącego zarówno towaru z usługą montażu jak i bez montażu, rozładunkiem i wniesieniem jest objęty tylko towar z opłaconym montażem.

3.7. PZT Prymat sp.j. może wykonać montaż dostarczonego wyposażenia na podstawie oddzielnego uzgodnienia z Zamawiającym

3.8. PZT Prymat sp.j. zastrzega sobie prawo realizacji dostaw częściowych. Kupujący będzie informowany o występowaniu takich dostaw w potwierdzeniu zamówienia lub przed zrealizowaniem dostawy. Niezależnie od ilości dostaw całkowity koszt dostawy naliczony przez PZT Prymat pozostaje taki, jak w potwierdzeniu zamówienia. Faktura jest wystawiana przez PZT Prymat sp.j. po zrealizowaniu całości dostawy - chyba, że strony uzgodnią inaczej.

3.9. Wraz z zamówionym towarem dostarczany jest dokument WZ wystawiony przez PZT Prymat sp.j., zawierający specyfikację towaru oraz dane Sprzedającego i Kupującego.

3.10. Na Kupującym spoczywa obowiązek dokonania odbioru dostarczonego towaru pod kątem ewentualnych uszkodzeń, które mogły nastąpić w trakcie transportu. Należy dokonać oględzin stanu wyrobu ( i opakowania) w obecności przewoźnika i w przypadku stwierdzenia uszkodzeń - wpisać ten fakt do protokołu ( listu przewozowego) oraz poinformować niezwłocznie Prymat.

3.11. Wobec braku zgłoszenia uszkodzenia ( protokołu ) przewoźnik nie uwzględni roszczeń reklamacyjnych i w takim przypadku PZT Prymat sp.j. nie gwarantuje wymiany towaru na wolny od uszkodzeń powstałych w transporcie.

3.12. Faktura VAT za dostarczony towar jest przesyłana pocztą tradycyjną lub w formie elektronicznej w terminie do siedmiu dni od realizacji dostawy.

4. Zwrot towaru bez podania przyczyn

4.1. Kupujący będący podmiotem gospodarczym może dokonać zwrotu zakupionego w PZT Prymat sp.j. towaru w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania potwierdzonej podpisem na liście przewozowym lub dokumencie WZ, jednakże pod warunkiem akceptacji zwrotu przez PZT Prymat Sp.j.

4.2.Możliwość zwrotu bez podania przyczyn nie dotyczy produktów modyfikowanych, wykonanych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego (np.prototypy, niestandardowa kolorystyka)
W przypadku takich produktów Kupujący i Sprzedający będą ustalać indywidualnie zasady ewentualnego zwrotu.

4.3. Zwracany towar nie może być uszkodzony ani nosić śladów użytkowania i zapakowany w analogiczny sposób jak przy dostawie

4.4. Koszty transportu zwracanego towaru pokrywa zwracający

4.5. Ryzyko wynikające z uszkodzenia towaru w trakcie transportu ponosi strona zlecająca przewóz

4.6. Zwrot towaru następuje do miejsca jego nadania - chyba, że strony uzgodnią inaczej

4.7. Warunkiem zwrotu przez PZT Prymat sp.j. wpłaconej przez Kupującego kwoty za zwrócony towar jest odesłanie ( przekazanie ) podpisanej przez Kupującego faktury korygującej.

4.8. W przypadku gdy koszt transportu zwracanego towaru ponosi PZT Prymat sp.j. ( np. odbiór transportem sprzedającego) strony uzgadniają jego wysokość, a poniesiony koszt może być odliczony przez PZT Prymat sp.j. od kwoty zwrotu.

5. Zwrot towaru z powodu niezgodności z zamówieniem

5.1. Kupujący może dokonać zwrotu zakupionego w PZT Prymat sp.j. towaru w przypadku jego niezgodności z zamówieniem.

5.2. Zgłoszenia niezgodności należy dokonać niezwłocznie w formie pisemnej ( e-mailem lub faksem) do działu sprzedaży PZT Prymat sp.j.

5.3. Towar zwracany nie może być uszkodzony ani nosić śladów użytkowania i powinien być zapakowany i zapakowany w analogiczny sposób jak przy dostawie

5.4. Koszty transportu zwracanego towaru pokrywa PZT Prymat sp.j.

5.5. Zwracający podaje adres i inne dane niezbędne do odbioru towaru

5.6. Zwracający zabezpiecza towar przed uszkodzeniem oraz warunkami atmosferycznymi do czasu odbioru

5.7. PZT Prymat sp.j. dokonuje odbioru towaru w ciągu 3 dni roboczych

5.8. Po dokonaniu odbioru zwracanego towaru PZT Prymat sp.j. wystawia fakturę korygującą i dokonuje zwrotu wpłaconej przez Kupującego kwoty

5.9. Warunkiem zwrotu kwoty z faktury korygującej jest odesłanie ( przekazanie ) podpisanej przez Kupującego faktury korygującej

 

6. Warunki gwarancji i serwisu

6.1. Informacja o okresie gwarancji jest podana w opisach poszczególnego asortymentu.

6.2. Dokumentem stanowiącym podstawę do realizacji uprawniń z tytułu rękojmi jest faktura zakupu, z tytułu gwarancji - faktura zakupu i/lub karta gwarancyjna.

6.3. Naprawy w okresie gwarancji prowadzone są na miejscu u klienta lub w punkcie serwisowym. W przypadku niemożności dokonania naprawy w miejscu eksploatacji, wyroby są transportowane do miejsca naprawy i z powrotem do klienta na koszt PZT Prymat sp.j.

6.4. Po okresie gwarancyjnym naprawy prowadzone są odpłatnie. Ich koszt składa się z ceny części zamiennych oraz kosztu pracy serwisanta

6.5. Zgłoszenia reklamacyjne, zapotrzebowanie na części zamienne i naprawy pogwarancyjne należy kierować do PZT Prymat sp.j. lub punktu serwisowego wskazanego w karcie gwarancyjnej

 

• Najczęściej zadawane pytania

Czy faktury dostarczane są razem z towarem?
Nie.
Faktury wysyłamy pocztą niezwłocznie po zrealizowaniu dostawy. Na życzenie możemy przesłać kopię faktury e-mailem lub faksem

Czy można płacić przy dostawie towaru?
Jest to możliwe w przypadku wybranego asortymentu.
Taką formę zapłaty należy uzgodnić z naszym Działem sprzedaży

Czy osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej może dokonać zakupu?

Niestety nie.
Nie prowadzimy sprzedaży detalicznej i nie wystawiamy paragonów

Komu mogę zadać pytanie dotyczące warunków współpracy?
W przypadku zapytań o warunki współpracy oraz uwag odnośnie powyższego Regulaminu prosimy o kontakt z Działem sprzedaży

Wykorzystywanie elementów strony zabronione